Literatura

BÁRTOVÁ, Jindra. Pozoruhodné dílo mladého skladatele. In: KAM v Brně,1975, č. 2, s. 14-15.
CIPRYS, Pavel. Osobnost skladatele Františka Emmerta a jeho duchovní tvorba. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998.
DLASK, Vojtěch. Dosavadní symfonické dílo Františka Gregora Emmerta. Brno: JAMU, 2005.
DLASK, Vojtěch. Milosrdenství jako princip uvolňující zázrak (Neobjevený symfonik František Emmert). In: Opus musicum, Brno, 2006, roč. 38, č. 1, s. 48-51.
FUKAČ, Jiří. Emmertova Vokální symfonie. In: Hudební rozhledy, Praha, 75/27, s. 113-114.
FRYDRYCH, Karol. K jubileu hudebního skladatele Františka Emmerta. In: Zpravodaj Musica sacra, Brno, 2010, roč. 18, č. 3, s. 12-13.
FRYDRYCH, Karol. Kantiléna zpívala k poctě Františka Gregora Emmerta. In: Cantus, Praha, 2010, roč. 22, č. 1, s. 52-53.
FRYDRYCH, Karol. Život a dílo skladatele Františka Gregora Emmerta. Seminární práce, Ústav hudební vědy FF MU, Brno, 2006.
FRYDRYCH, Karol. Příspěvek k hudební kultuře Žarošic – skladby věnované Žarošicím. In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2014, č. 23, s. 27-30.
FRYDRYCH, Karol. Za profesorem Františkem Gregorem Emmertem. In: Zpravodaj Musica sacra, Brno, 2015, roč. 23, č. 4, s. 9-10. ISSN 2336-5374.
FRYDRYCH, Karol. Odešel hudební skladatel František Gregor Emmert. In: Věstník Historicko-vlastivědného spolku Žarošice, 2016, č. 25, s. 48-49.
HAVLÍK, Jaromír. Česká symfonie 1945 – 1980. Praha 1989.
MARTÍNKOVÁ, Alena. Čeští skladatelé současnosti. Praha 1985, s. 66-67.
MAŇAS, Vladimír. Emmertovo jubileum na Starém Brně. In: Opus musicum, Brno, 2010, roč. 42, č. 5, s. 88-90.
SKÁLA, Pavel. Komorní středa SČSKU. In: Hudební rozhledy, Praha, 78/30, s. 195.
SMOLKA, Jaroslav. Hudební středy SČSKU. In: Hudební rozhledy, Praha, 77/3, s. 104-105.
SMOLKA, Jaroslav. Malá encyklopedie hudby. Praha 1983, s. 171.
ŠTĚDROŇ, Miloš. Jak mi zní… In: Opus musicum, Brno, 90/6, s. 183-185.
ŠTĚDROŇ, Miloš. Koncerty SČSKU v Brně. In: Hudební rozhledy, Praha, 1988.
TROJAN, Jan. “O zaklínání času a náhody. (Koncert z nové tvorby brněnských skladatelů).” Práce: list Revolučního odborového hnutí. Moravian edition, 2. 12. 1969.
VEVERICA, Julian. Filozofický pohľad na dielo Františka Emmerta z pozice interpreta. Diploma Thesis, Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno, 2012.
VYSLOUŽIL, Jiří. Dvě stě let české hudby na Moravě. Olomouc: Univerzita Palackéhov Olomouci, 2014.
VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého II. Vizovice 1998, s. 123

Na aktualizaci pracujeme.